Tính tuổi xung khắc bằng Lục thập hoa giáp

Quý đại chúng hỏi rằng lục thập hoa giáp là gì? Và các Tính tuổi xung khắc bằng Lục thập hoa giáp như thế nào cho dễ hiểu? Hãy cùng cùng PHONG THUỶ ĐÀO GIA tìm hiểu về điều này nhé; bạn cũng có thể xem lại nội dung này trên kênh tiktok, nghe qua Podcast hoặc kênh youtube của chúng tôi.

Lục thập hoa giáp là gì?

“Lục Thập” nghĩa là 60.

“Hoa Giáp” nghĩa đen là một chu kỳ hoa nở, chu kỳ vận hành của các con giáp.

Hiểu cách đơn giản hơn, Hoa giáp chính là chu kỳ vận hành của các con giáp, hay chính là vòng tuần hoàn của các con giáp bắt đầu từ Giáp Tý đến cuối cùng là Quý Hợi kết thúc một vòng tuần hoàn (rồi lại tiếp tục quay trở lại Giáp Tý bắt đầu một chu kỳ tuần hoàn mới).

Từ “hoa” ở đây với ý nghĩa như một mùa hoa nở (chỉ chu kỳ tuần hoàn quay trở lại sau khi kết thúc). Người ta còn gọi lục thập hoa giáp là 60 Giáp Tý.

Vậy tóm lại, Lục thập hoa giáp là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi thành hệ 60. Theo chu kỳ này, 1 vòng 60 năm được bắt đầu từ Giáp Tý đến Quý Hợi. Từ năm thứ 61 lại quay về Giáp Tý, năm thứ 121,181… cũng quay trở lại Giáp Tý.

Tính tuổi xung khắc bằng Lục thập hoa giáp

Số Tuổi mệnh Ngũ hành Tuổi xung khắc
1 Giáp Tý Vàng trong biển (Kim) Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân
2 Ất Sửu   Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu
3 Bính Dần Lửa trong lò (Hỏa) Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
4 Ðinh Mão   Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi
5 Mậu Thìn Gỗ trong rừng (Mộc) Canh Tuất, Bính Tuất
6 Kỷ Tỵ   Tân Hợi, Đinh Hợi
7 Canh Ngọ Ðất ven đường (Thổ) Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần
8 Tân Mùi   Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão
9 Nhâm Thân Sắt đầu kiếm (Kim) Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân
10 Quý Dậu   Ðinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu
11 Giáp Tuất Lửa trên đỉnh núi (Hỏa) Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
12 Ất Hợi   Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi
13 Bính Tý Nước dưới lạch (Thủy) Canh Ngọ, Mậu Ngọ
14 Ðinh Sửu   Tân Mùi, Kỷ Mùi
15 Mậu Dần Ðất đầu thành (Thổ) Canh Thân, Giáp Thân
16 Kỷ Mão   Tân Dậu, Ất Dậu
17 Canh Thìn Kim bạch lạp (Kim) Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn
18 Tân Tỵ   Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ
19 Nhâm Ngọ Gỗ dương liễu (Mộc) Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn
20 Quý Mùi   Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ
21 Giáp Thân Nước trong khe (Thủy) Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý
22 Ất Dậu   Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu
23 Bính Tuất Ðất trên mái nhà (Thổ) Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý
24 Ðinh Hợi   Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quí Mùi, Quý Sửu
25 Mậu Tý Lửa trong chớp (Hỏa ) Bính Ngọ, Giáp Ngọ
26 Kỷ Sửu   Ðinh Mùi, Ất Mùi
27 Canh Dần Gỗ tùng bách (Mộc) Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ
28 Tân Mão   Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi
29 Nhâm Thìn Nước giữa dòng (Thủy) Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần
30 Quý Tỵ   Ðinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão
31 Giáp Ngọ Vàng trong cát (Kim) Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Nhâm Dần
32 Ất Mùi   Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu
33 Bính Thân Lửa chân núi (Hỏa) Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
34 Ðinh Dậu   Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi
35 Mậu Tuất Gỗ đồng bằng (Mộc) Canh Thìn, Bính Thìn
36 Kỷ Hợi   Tân Tỵ, Đinh Tỵ
37 Canh Tý Ðất trên vách (Thổ) Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần
38 Tân Sửu   Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão
39 Nhâm Dần Bạch kim (Kim) Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần
40 Quý Mão   Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão
41 Giáp Thìn Lửa đèn (Hỏa) Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn
42 Ất Tỵ   Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ
43 Bính Ngọ Nước trên trời (Thủy) Mậu Tý, Canh Tý
44 Ðinh Mùi   Kỷ Sửu, Tân Sửu
45 Mậu Thân Ðất vườn rộng (Thổ) Canh Dần, Giáp Dần
46 Kỷ Dậu   Tân Mão, Ất Mão
47 Canh Tuất Vàng trang sức (Kim) Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất
48 Tân Hợi   Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi
49 Nhâm Tý Gỗ dâu (Mộc) Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bíkỷnh Thìn
50 Quý Sửu   Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ
51 Giáp Dần Nước giữa khe lớn (Thủy) Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý
52 Ất Mão   Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
53 Bính Thìn Ðất trong cát (Thổ) Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý
54 Ðinh Tỵ   Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi
55 Mậu Ngọ Lửa trên trời (Hỏa) Bính Tý, Giáp Tý
56 Kỷ Mùi   Ðinh Sửu, Ất Sửu
57 Canh Thân Gỗ thạch lựu (Mộc) Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ
58 Tân Dậu   Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi
59 Nhâm Tuất Nước giữa biển (Thủy) Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần
60 Quý Hợi   Ðinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *